Vi har gjort det enklere å installere Custom Corner

Har du sett at vi har oppdatert vårt Custom Corner? Vi vet hvor viktig det er at produktene våre er så enkle som mulig å installere. Derfor vil vi gjøre oppmerksom på at vi har oppdatert hjørneavløpet vårt. Nå inneholder løsningen et senket panel, avstandsstykker og tilhørende lim. 
29510200_155035950

Ingenting er så frustrerende som en vanskelig installasjon. Det vet vi. Derfor optimaliserer vi kontinuerlig produktene våre, slik at de skal være så enkle som mulig å installere.


Du har kanskje allerede lagt merke til forandringene. Hvis ikke, kan vi fortelle at vi har gitt vårt Custom Corner en fornying når det gjelder funksjonalitet og tilhørende hjelpemidler. 


Utfordringen med Custom Corner har tidligere vært at flisene på gulvet rundt måtte løftes opp til samme nivå ved hjelp av fliselim. Det har vi løst ved å senke panelet, slik at det ligger i samme høyde som den vannrette flensen. Resultatet er at det nå er mye enklere å sikre at gulvflisene passer til flisene på panelet.


Riktig avstand og skreddersydd lim


I tillegg har vi gjort det mulig for deg å montere fliser med en flisetykkelse på 6–20 mm på flensen eller på veggen. For ytterligere å optimalisere prosessen har vi lagt ved avstandsstykker, slik at du får en avstand på 6 mm mellom flisepanel, veggfliser og gulvfliser.


Sist, men ikke minst har vi lagt ved et skreddersydd lim som sikrer optimal heft mellom flis og stål. Du kan naturligvis også bruke andre typer lim, men vi har testet dette grundig og vet at det fungerer optimalt.


Se våre oppdaterte monteringsanvisning her.

Pressekontakt

Ståle Johannesen, Market Manager
[email protected]
+47 9009 4363

Del med nettverket ditt